• bildslide14
 • Blodtryck
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel
 • bildspel

Hälsoundersökning

 • En allmänmedicinsk undersökning
 • Blodtryck
 • Puls
 • Blodsocker
 • Blodvärde (B-Hb)
 • Blodfetter (Triglycerider)
 • Kolesterol (inklusive det goda och det onda kolesterolet)
 • Längd och vikt
 • BMI

Vid specifika frågeställningar tas ytterligare prover exempelvis

 • Sänka (SR)
 • Elektrolyter (natrium, kalium, kalcium)
 • Leverprover
 • Ferretin (järn)
 • Sköldkörtelprov (ämnesomsättning)
 • Njurfunktion
 • Giktprov (urat)
 • PSA (prostataprov)

Önskas fler/andra analyser så kontakta Oss så hjälper vi Dig!

bokatid-specialistläkare
bokatid-psykiater
bokatid-psykolog

medfocus-logo